กีฬาฟันดาบ กีฬาฟันดาบหรือ Fencing เป็นกีฬากึ่งการต่อสู้ประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยสูงมากประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้กำหนดกติกาที่ต้องการให้การแข่งขันกีฬาฟันดาบนั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามด้วยความที่กีฬาฟันดาบหรือ Fencing เป็นกีฬากึ่งการต่อสู้ แต่ กฎกติกา ไม่อนุญาตให้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ แล้วคะแนนนั้นจะเอามาจากไหนกัน คำตอบก็คือ การสัมผัสระหว่างปลายดาบและชุดของผู้เข้าแข่งขันกีฬาฟันดาบนั่นเอง

ซึ่งคะแนนที่ได้จากการแข่งขันกีฬาฟันดาบนั้นเราจะเรียกว่า Hit หรือ คะแนนที่ได้จากการฟัน Hit หรือ คะแนนที่ได้จากการฟัน นั้นจะได้เมื่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟันคู่ต่อสู้ตรงเป้าหมายด้วย ปลายดาบ

ซึ่งในประเภทดาบซาเบอร์นั้น การฟันที่ถูกริมหรือสามส่วนแรกของขอบหลังด้านบนของเป้าก็ได้คะแนน ซึ่งในขณะที่ทำการฟันดาบออกไปนั้นผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องอยู่ในพื้นที่เข้าแข่งขันเท่านั้น ส่วนการแทงที่โดนบริเวณด้านนอกของเป้าสำหรับดาบฟอยล์และดาบซาเบอร์นั้นจะนับว่าได้คะแนนก็ต่อเมื่อผู้เข้าแข่งขันที่ถูกแทงเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อหลบหนีการถูกแทงซึ่งอาจจะตรงเป้าหมาย และทำให้การแทงที่เกิดพลาดเป้าหมายไปนั้นทำให้จังหวะ การแทง ยุติลง